E-Fatura Tel: (0212) 246 21 10

ETA E-Fatura

Elektronik Fatura Uygulaması, önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR (uluslararası iş dili) standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile gönderen taraftan alıcı tarafa iletimini sağlayan mesajlaşma alt yapısıdır. Uygulamayı kullanarak fatura düzenlemek isteyen mükellefler; yalnızca sistemde tanımlı olan alıcılara fatura düzenleyebilir. Aynı şekilde e-fatura almak isteyen mükellefler de yalnızca Uygulama üzerinden fatura düzenleyen mükelleflerden fatura alabilirler. Dolayısıyla fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.


E-Fatura Nedir?

E-Fatura Nedir?

e-Fatura, kağıt fatura ile aynı hukuki niteliklere sahip ve önceden tanımlanmış kullanıcıların UBL-TR standardında ve elektronik belge olarak düzenledikleri faturaları, belirlenen veri aktarım protokolü aracılığı ile veya GİB'e dosya aktarımı şeklinde kullanabilecekleri bir uygulamadır.

E-Fatura Avantajları

E-Fatura Avantajlarıe-Fatura özellikle şirketiniz ile tedarikçi/müşterileriniz arasında faturalama işlemlerinin çok sık olduğu durumlarda işletmenize; Süreçleri kısaltma, (Muhasebe Süreçleri, Teyit süreçleri, Ödeme süreci), Nakit akışını hızlandırma, Baskı, çıktı alma, kağıt, posta gidelerini azaltmak, gibi avantajlar sağlamaktadır.

E-Fatura Düzenleme

E-Fatura Düzenlemee-Fatura düzenlemek isteyen mükellefler, yalnızca sistemde tanımlı olan alıcılara fatura düzenleyebilir. Aynı şekilde e-fatura almak isteyen mükellefler de yalnızca uygulama üzerinden fatura düzenleyen mükelleflerden fatura alabilirler. Dolayısıyla, fatura düzenlemek veya fatura almak isteyen mükelleflerin karşılıklı olarak sistemde tanımlı olmaları gerekmektedir.

E-Fatura Geçiş

E-Fatura Geçiş416 Sıra No’lu Vergi Usul Genel Tebliği ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesi uyarınca fatura düzenlemek zorunda olan mükellefler e-Fatura Uygulamasından faydalanabilirler. Tebliğde getirilen usul ve esaslar çerçevesinde e-Fatura gönderme ve/veya alma izni verilmesi uygun görülmüşür.